dixons start online verhuur van elektronica en huishoudapparatuur

Amersfoort, 22 juni 2016

Het nieuwe dixons is vanaf vandaag in de lucht met dixons.nl, een webwinkel voor mensen die liever huren dan kopen. Op dixons.nl kunnen televisies, computers, wasmachines, koelkasten en andere huishoudapparatuur worden gehuurd. dixons speelt hiermee in op de trend naar flexibiliteit en gemak, en richt zich op de groeiende groep mensen die zonder rompslomp willen genieten van de nieuwste apparatuur.

Er zijn meerdere abonnementsvormen, waarbinnen de best passende combinatie van looptijd, serviceniveau en kosten kan worden gekozen. Comfort abonnementen hebben een vast maandtarief en keuze uit 2, 3, 5 of 7 jaar huren. Flexibel abonnementen hebben een dalend maandtarief en een vaste looptijd van 3 jaar, met de mogelijkheid tot productruil vanaf 18 maanden. Daarnaast biedt dixons ook de mogelijkheid voor Kort Huren, al vanaf 1 maand.

dixons verzorgt de thuisbezorging, installatie en uitleg van het product. Alle service en onderhoud, zelfs reparatie of directe vervanging bij defecten, wordt geregeld. Naast gemak en flexibiliteit biedt dixons een grote keuze aan producten van alle topmerken.

dixons heeft ervoor gekozen zich exclusief op de verhuur van consumentenelectronica toe te leggen. Op dixons.nl worden dan ook geen producten meer verkocht.

“Huren is aan een tweede jeugd bezig”, licht Henk Kamsteeg, voorzitter van de Raad van Commissarissen van dixons-moeder Relevant Holdings toe. “Wij constateren dat voor steeds meer mensen het kunnen genieten van spullen interessanter is dan het bezit ervan. Als je op een gegeven ogenblik toe bent aan iets nieuws, dan ruil je het gewoon in. Als er een keer iets aan de hand is, wordt het snel en vakkundig opgelost. Je weet precies waar je aan toe bent en het scheelt een hoop gedoe.”

Relevant Holdings start MBO-opleiding voor medewerkers

Relevant Holdings gaat medewerkers in staat stellen hun MBO-diploma te behalen. Hiervoor is samen met ROC Midden-Nederland en Talent4Retail een MBO-opleiding verkoopspecialist opgezet. Het MBO-programma vormt een van de onderdelen van de Relevant Retail Academy, het interne opleidingsinstituut van Relevant Holdings.

Relevant Holdings heeft samen met het ROC Midden-Nederland en Talent4Retail een MBO-opleiding verkoopspecialist ontwikkeld. Met dit leer/werk-traject kunnen medewerkers van de retailmerken iCentre, Phone House en Optie1 in anderhalf jaar tijd een MBO-3 diploma behalen. De opleiding sluit inhoudelijk naadloos aan op de visie van Relevant Holdings op ‘connectivity retailing’. Hierin speelt de vaardigheid om klanten te adviseren bij het maken van een passende keuze uit het overweldigende aanbod een sleutelrol.

Medewerkers kunnen de opleiding kosteloos en naast hun werk volgen zodat het geleerde direct kan worden toegepast op de praktijk van de winkelvloer. Voor nieuwe medewerkers die niet beschikken over een diploma op minimaal MBO-3 niveau is het volgen van de opleiding verplicht. De opleiding duurt 18 maanden en omvat onder meer elke twee weken een gezamenlijke lesdag. Het MBO-programma is een van de onderdelen van de Relevant Retail Academy, het interne opleidingsinstituut van Relevant Holdings.

Medewerkers die groeien zijn medewerkers die bloeien Relevant Retail Academy biedt een snel groeiend programma aan interne trainingen en opleidingen, deels klassikaal, deels in de vorm van e-learning en deels als ‘training on the job’. De nadrukkelijke aandacht voor opleiding en training weerspiegelt het belang dat Relevant Holdings hecht aan de ontwikkeling van haar medewerkers. Die is voor Relevant Holdings onlosmakelijk verbonden aan een plezierige en uitdagende werkomgeving waarin vrijheid en ondernemerschap centraal staan. De activiteiten van Relevant Retail Academy worden gecoördineerd in samenwerking met training- en opleidingspecialist Hamilton Bright Training. Ook diverse opleidingsmodules worden verzorgd door Hamilton Bright Training.

Relevant Retail Academy is een van de onderdelen van een meerjarig investeringsprogramma van Relevant Holdings dat verder ook een ingrijpende vernieuwing van de winkelinrichting en IT-systemen omvat.

Dixons gaat online verder

Electronicaketen dixons gaat verder als internet retailer. Een aantal dixons winkels gaat verder onder de vlag van Phone House, iCentre of MyCom. De medewerkers van de vestigingen die worden gesloten kunnen voor het grootste deel bij een van de overige formules van Relevant Holdings aan de slag. De integratie van het eveneens onlangs overgenomen iCentre verloopt volgens plan. Eigenaar Relevant Holdings gaat de komende maanden fors investeren in haar retailmerken.

Enkele maanden na de overname van dixons heeft eigenaar Relevant Holdings besloten dat de electronicaketen wordt omgevormd tot een volbloed internet retailer. Volgens Relevant biedt een toekomst als online retailer de beste perspectieven voor dixons. Enkele van de huidige 33 vestigingen gaan deel uitmaken van de winkelketens Phone House, iCentre of MyCom, de overige worden gesloten. De komende weken is er bij dixons een grootscheepse opruiming van overtollige voorraden van voormalig dixons eigenaar BAS Group.

Naar verwachting kunnen de meeste medewerkers van de dixons vestigingen die worden gesloten elders binnen Relevant Holdings, of bij een van haar samenwerkingspartners aan de slag. Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Relevant, Henk Kamsteeg, zegt in een toelichting: “Ik heb de nieuwe dixons collega’s de afgelopen weken leren kennen als zeer bekwaam, gemotiveerd en bijzonder goed opgeleid, echte specialisten op het gebied van consumenten-electronica, met hart voor onze klanten. Ik ben dan ook blij dat we de meesten van hen voor onze formules weten te behouden.”

De integratie van het eveneens enkele maanden geleden overgenomen iCentre verloopt volgens plan. Met alle belangrijke leveranciers, waaronder Apple, zijn nieuwe afspraken gemaakt en de organisatie is gekoppeld aan het Retail Shared Service Center van Relevant. iCentre presteert sinds enkele weken commercieel boven verwachting en start binnenkort ook met de verkoop van telecom abonnementen.

Ook de integratie van de andere van BAS Group overgenomen onderdelen ligt op koers. Het logistiek centrum in Almere gaat naast de activiteiten voor iCentre en dixons ook de bevoorrading verzorgen voor Phone House, Optie1, Typhone.nl en MyCom. Met het oog hierop wordt gewerkt aan uitbreiding van de capaciteit van het logistiek centrum. De integratie van het volledig gecertificeerde Apple Repair Center in de repair & service-organisatie van Relevant Holdings is in volle gang.

Relevant Holdings gaat de komende maanden fors investeren in klantbeleving. De investeringen richten zich op vernieuwing van de fysieke winkelomgeving, ontwikkeling van de adviesvaardigheden van medewerkers en de realisatie van een volledig geïntegreerde omni-channel IT-omgeving. Klanten krijgen daardoor een ongekende flexibiliteit bij het online en offline winkelen.

Stand van zaken overname onderdelen voormalige BAS Group

Op 31 december 2015 is Relevant Holdings eigenaar geworden van de retailformules Dixons, iCentre en MyCom. MyCom is conform plan direct doorverkocht aan de nieuwe eigenaren die reeds jarenlang aan de onderneming verbonden zijn.

Afronding overname
In sommige media is ten onrechte de suggestie gewekt dat de overname niet door zou zijn gegaan doordat een investeringspartner zich last-minute terugtrok. Het is inderdaad zo dat de betreffende investeerder – die zich overigens zelf had aangeboden als medefinancier – zich op de dag van de geplande overdracht heeft bedacht. Om de retail-transactie toch voor het eind van het jaar te kunnen afronden hebben de curator, de banken en Relevant Holdings besloten de transactie gefaseerd uit te voeren. De aandelen van verzekeringsbedrijf Harmony Financial Services zullen later dit jaar worden overgedragen. Harmony is een financieel gezonde onderneming met voldoende garantiekapitaal en is niet in surseance van betaling geweest of failliet gegaan. Er bestaat derhalve ook geen noodzaak voor een snelle juridische overdracht. Het economisch eigendom van Harmony berust al wel bij Relevant Holdings. Over het nog niet voldane deel van de koopsom vergoedt Relevant Holdings rente aan de boedel.

Investeringen
Voorafgaand aan de formele overname heeft Relevant Holdings reeds aanzienlijke bedragen geïnvesteerd in de retailformules. Hiermee zijn de activiteiten geïntegreerd in de centrale service-organisatie, en is er nieuw werkkapitaal in de onderneming gebracht. Met deze kapitaalinjectie is onder meer een groot deel van de nog niet betaalde voorraad en winkelinventaris van de gefailleerde Bas Group betaald. Tevens heeft Relevant Holdings de afgelopen maanden zorg gedragen voor de betaling van winkelhuren en salarissen van de medewerkers.

Leveranciers
Voor de continuïteit van een doorgestarte onderneming is het cruciaal dat snel nieuwe contracten met de toeleveranciers worden gesloten. Hieraan is de afgelopen weken dan ook hard gewerkt. Wij zijn verheugd te kunnen melden dat met de belangrijkste leveranciers goede nieuwe afspraken zijn gemaakt. Hierbij is met name van belang dat iCentre business partner Apple het vertrouwen heeft uitgesproken in onze plannen. Met Apple zijn onder meer een Apple Premium Reseller en een Repair & Service contract gesloten. Relevant Holdings is reeds via Phone House Netherlands in het bezit van een Apple iPhone overeenkomst.

Bevoorrading
Als gevolg van het faillissement van BAS Group konden iCentre en Dixons gedurende korte tijd niet alle producten leveren. Gelukkig hebben wij onze klanten toch vaak kunnen bedienen vanuit de bestaande voorraad – tegen zeer aantrekkelijke condities. Wij zien nu gelukkig dat de bevoorrading weer goed op gang begint te komen en verwachten binnen korte tijd weer volledig up and running te zijn zodat wij onze klanten weer het volledige assortiment kunnen bieden.

MyCom verder als zelfstandige computerwinkelketen

Computerwinkelketen MyCom wordt overgenomen door franchise-ondernemer Peter Groenewoud en voormalig commercieel MyCom manager Marco Heestermans. De formele overdracht van MyCom heeft vandaag plaatsgevonden. Bestaande garantie-verplichtingen jegens MyCom-klanten worden door de nieuwe eigenaren gehonoreerd.

Groenewoud, CFO van de verzelfstandigde MyCom-keten, opende als franchise-ondernemer in 1997 zijn eerste MyCom-winkel en breidde dit sindsdien uit tot een vijftal winkels. Heestermans, die CEO van MyCom wordt, is sinds ruim 23 jaar actief in de retail-sector, onder meer als specialist in operationeel- en verandermanagement, ondernemer en directeur.

Met een jaaromzet van circa 40 miljoen euro, 22 winkelvestigingen, een web store en circa 70 medewerkers is MyCom de grootste gespecialiseerde computer-retailer van Nederland. Groenewoud en Heestermans stellen zich ten doel om met innovatie, specialisatie en ondernemerschap binnen drie jaar ook de best renderende computer-retailer te zijn. De activiteiten op het gebied van installatie, reparatie en onderhoud blijven intact. “MyCom is de enige specialist die in staat is om klanten met behoefte aan maatwerk en advies goed te bedienen en wordt door een grote groep trouwe klanten als onmisbaar beschouwd in het Nederlandse straatbeeld”, aldus Peter Groenewoud. Groenewoud is blij met de afspraken die met Relevant Holdings zijn gemaakt over samenwerking: “Hierdoor kunnen wij onze service-verzekeringen blijven aanbieden en krijgen we toegang tot de connectivity-expertise van Relevant Holdings.”

In een toelichting zegt Henk Kamsteeg, Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Relevant Holdings, verzelfstandiging van MyCom voor beide partijen als beste optie te beschouwen: “De activiteiten van een pur-sang computerspecialist als MyCom en een telecom-retailer als Relevant Holdings verdienen beide een scherpe focus en die wordt hiermee het beste gediend.”

Doorstart voor iCentre, Dixons en MyCom

iCentre, Dixons en MyCom, onderdeel van de vorige week deels failliet verklaarde BAS Group, maken een doorstart onder de nieuwe eigenaar Relevant Holdings. Dit zijn de curator van BAS Group, Jan Padberg van HVG, en Relevant Holdings vandaag overeengekomen. Relevant Holdings is onder meer eigenaar van telecom-retailketens Optie1, Phone House en Typhone.nl. Het faillissement over de in surséance verkerende dochterbedrijven van BAS Group werd vorige week maandag uitgesproken.

Alle 24 iCentre-winkels, ruim 30 Dixons-winkels en 22 MyCom-winkels, waaronder 9 winkels van franchisenemers, blijven dankzij de doorstart open, evenals de webwinkels van de drie ketens. Dankzij de doorstart is naar verwachting voor circa de helft van de meer dan 1.000 medewerkers van BAS Group zicht op een nieuw dienstverband.

Apple Premium Reseller iCentre maakt een volledige doorstart inclusief Apple Repair, de door Apple gecertificeerde service- en reparatiedienst. Relevant Holdings heeft de intentie om de omnichannelfocus van de drie winkelformules voort te zetten. Naast een groot deel van de winkelformules wordt ook verzekeraar Harmony overgenomen door Relevant Holdings. Harmony richt zich onder meer op schade- en diefstalverzekeringen voor consumentenelectronica. De activiteiten van Harmony worden ongewijzigd voortgezet. De voor de overname benodigde toestemmingen worden aangevraagd bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

In een toelichting zegt Henk Kamsteeg, Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Relevant Holdings, verheugd te zijn dat met de doorstart een flink deel van de werkgelegenheid kan worden gered: “Voor medewerkers die hun werk vaak met hart en ziel verrichten, is elke baan die behouden kan worden er één. En veel trouwe klanten zullen blij zijn ook in de toekomst weer gewoon bij hun favoriete winkel terecht te kunnen.”

Eerder dit jaar nam Relevant Holdings al de Nederlandse tak van telecomretailer Phone House met ruim 200 winkels over. Met de over te nemen vestigingen erbij groeit de door Relevant Holdings aangestuurde retailgroep naar bijna 350 winkels en een merkenportfolio dat onder meer Dixons, iCentre, MyCom, Optie1, Phone House en Typhone.nl omvat.

Aandeelhouders van Optie1 nemen Phone House Nederland over

De overname van de Nederlandse tak van The Phone House door de aandeelhouders van Optie1 kan definitief doorgang vinden nu de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft laten weten geen nadelige gevolgen voor de mededinging binnen de Nederlandse telecommarkt te voorzien.

Relevant Holdings BV neemt een belang van 83% in de Nederlandse tak van The Phone House (TPH) over van het Britse Dixons Carphone Plc. Dixons Carphone blijft met een aandeel van 17% een belangrijke minderheidsaandeelhouder.

TPH heeft in Nederland zo’n 200 vestigingen waaronder 6 Samsung Experience Centers en 50 instore shops in Mediamarkt. Daarnaast is TPH eigenaar van online telecomretailer Typhone. De geografische overlap tussen de vestigingen van TPH en Optie1 is gering.

The Phone House en haar online dochter Typhone worden naast Optie1 als separate merken in de markt gehandhaafd. Relevant Holdings verwacht aanzienlijke synergie-voordelen te behalen door een aantal functies die nu nog deel uitmaken van de individuele organisaties, zoals IT en HR, te integreren.

Henk Kamsteeg, voorzitter van Relevant Holdings’ Raad van Commissarissen zegt in een toelichting: “Wij zijn vanzelfsprekend zeer verheugd nu echt aan de slag te kunnen met onze ambitie om een vooraanstaande en vernieuwende Nederlandse telecomretailer te creëren. De combinatie van The Phone House, Typhone en Optie1, drie gedifferentieerde en onderscheidende formules, biedt ons daarvoor een uniek platform.”

Kamsteeg was in het verleden onder meer oprichter en managing director van drie andere, succesvolle telecomformules, te weten BelCompany, t for telecom en MCC (nu TechData Mobile NL).