Stand van zaken overname onderdelen voormalige BAS Group

Op 31 december 2015 is Relevant Holdings eigenaar geworden van de retailformules Dixons, iCentre en MyCom. MyCom is conform plan direct doorverkocht aan de nieuwe eigenaren die reeds jarenlang aan de onderneming verbonden zijn.

Afronding overname
In sommige media is ten onrechte de suggestie gewekt dat de overname niet door zou zijn gegaan doordat een investeringspartner zich last-minute terugtrok. Het is inderdaad zo dat de betreffende investeerder – die zich overigens zelf had aangeboden als medefinancier – zich op de dag van de geplande overdracht heeft bedacht. Om de retail-transactie toch voor het eind van het jaar te kunnen afronden hebben de curator, de banken en Relevant Holdings besloten de transactie gefaseerd uit te voeren. De aandelen van verzekeringsbedrijf Harmony Financial Services zullen later dit jaar worden overgedragen. Harmony is een financieel gezonde onderneming met voldoende garantiekapitaal en is niet in surseance van betaling geweest of failliet gegaan. Er bestaat derhalve ook geen noodzaak voor een snelle juridische overdracht. Het economisch eigendom van Harmony berust al wel bij Relevant Holdings. Over het nog niet voldane deel van de koopsom vergoedt Relevant Holdings rente aan de boedel.

Investeringen
Voorafgaand aan de formele overname heeft Relevant Holdings reeds aanzienlijke bedragen geïnvesteerd in de retailformules. Hiermee zijn de activiteiten geïntegreerd in de centrale service-organisatie, en is er nieuw werkkapitaal in de onderneming gebracht. Met deze kapitaalinjectie is onder meer een groot deel van de nog niet betaalde voorraad en winkelinventaris van de gefailleerde Bas Group betaald. Tevens heeft Relevant Holdings de afgelopen maanden zorg gedragen voor de betaling van winkelhuren en salarissen van de medewerkers.

Leveranciers
Voor de continuïteit van een doorgestarte onderneming is het cruciaal dat snel nieuwe contracten met de toeleveranciers worden gesloten. Hieraan is de afgelopen weken dan ook hard gewerkt. Wij zijn verheugd te kunnen melden dat met de belangrijkste leveranciers goede nieuwe afspraken zijn gemaakt. Hierbij is met name van belang dat iCentre business partner Apple het vertrouwen heeft uitgesproken in onze plannen. Met Apple zijn onder meer een Apple Premium Reseller en een Repair & Service contract gesloten. Relevant Holdings is reeds via Phone House Netherlands in het bezit van een Apple iPhone overeenkomst.

Bevoorrading
Als gevolg van het faillissement van BAS Group konden iCentre en Dixons gedurende korte tijd niet alle producten leveren. Gelukkig hebben wij onze klanten toch vaak kunnen bedienen vanuit de bestaande voorraad – tegen zeer aantrekkelijke condities. Wij zien nu gelukkig dat de bevoorrading weer goed op gang begint te komen en verwachten binnen korte tijd weer volledig up and running te zijn zodat wij onze klanten weer het volledige assortiment kunnen bieden.