Dixons gaat online verder

Electronicaketen dixons gaat verder als internet retailer. Een aantal dixons winkels gaat verder onder de vlag van Phone House, iCentre of MyCom. De medewerkers van de vestigingen die worden gesloten kunnen voor het grootste deel bij een van de overige formules van Relevant Holdings aan de slag. De integratie van het eveneens onlangs overgenomen iCentre verloopt volgens plan. Eigenaar Relevant Holdings gaat de komende maanden fors investeren in haar retailmerken.

Enkele maanden na de overname van dixons heeft eigenaar Relevant Holdings besloten dat de electronicaketen wordt omgevormd tot een volbloed internet retailer. Volgens Relevant biedt een toekomst als online retailer de beste perspectieven voor dixons. Enkele van de huidige 33 vestigingen gaan deel uitmaken van de winkelketens Phone House, iCentre of MyCom, de overige worden gesloten. De komende weken is er bij dixons een grootscheepse opruiming van overtollige voorraden van voormalig dixons eigenaar BAS Group.

Naar verwachting kunnen de meeste medewerkers van de dixons vestigingen die worden gesloten elders binnen Relevant Holdings, of bij een van haar samenwerkingspartners aan de slag. Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Relevant, Henk Kamsteeg, zegt in een toelichting: “Ik heb de nieuwe dixons collega’s de afgelopen weken leren kennen als zeer bekwaam, gemotiveerd en bijzonder goed opgeleid, echte specialisten op het gebied van consumenten-electronica, met hart voor onze klanten. Ik ben dan ook blij dat we de meesten van hen voor onze formules weten te behouden.”

De integratie van het eveneens enkele maanden geleden overgenomen iCentre verloopt volgens plan. Met alle belangrijke leveranciers, waaronder Apple, zijn nieuwe afspraken gemaakt en de organisatie is gekoppeld aan het Retail Shared Service Center van Relevant. iCentre presteert sinds enkele weken commercieel boven verwachting en start binnenkort ook met de verkoop van telecom abonnementen.

Ook de integratie van de andere van BAS Group overgenomen onderdelen ligt op koers. Het logistiek centrum in Almere gaat naast de activiteiten voor iCentre en dixons ook de bevoorrading verzorgen voor Phone House, Optie1, Typhone.nl en MyCom. Met het oog hierop wordt gewerkt aan uitbreiding van de capaciteit van het logistiek centrum. De integratie van het volledig gecertificeerde Apple Repair Center in de repair & service-organisatie van Relevant Holdings is in volle gang.

Relevant Holdings gaat de komende maanden fors investeren in klantbeleving. De investeringen richten zich op vernieuwing van de fysieke winkelomgeving, ontwikkeling van de adviesvaardigheden van medewerkers en de realisatie van een volledig geïntegreerde omni-channel IT-omgeving. Klanten krijgen daardoor een ongekende flexibiliteit bij het online en offline winkelen.

Stand van zaken overname onderdelen voormalige BAS Group

Op 31 december 2015 is Relevant Holdings eigenaar geworden van de retailformules Dixons, iCentre en MyCom. MyCom is conform plan direct doorverkocht aan de nieuwe eigenaren die reeds jarenlang aan de onderneming verbonden zijn.

Afronding overname
In sommige media is ten onrechte de suggestie gewekt dat de overname niet door zou zijn gegaan doordat een investeringspartner zich last-minute terugtrok. Het is inderdaad zo dat de betreffende investeerder – die zich overigens zelf had aangeboden als medefinancier – zich op de dag van de geplande overdracht heeft bedacht. Om de retail-transactie toch voor het eind van het jaar te kunnen afronden hebben de curator, de banken en Relevant Holdings besloten de transactie gefaseerd uit te voeren. De aandelen van verzekeringsbedrijf Harmony Financial Services zullen later dit jaar worden overgedragen. Harmony is een financieel gezonde onderneming met voldoende garantiekapitaal en is niet in surseance van betaling geweest of failliet gegaan. Er bestaat derhalve ook geen noodzaak voor een snelle juridische overdracht. Het economisch eigendom van Harmony berust al wel bij Relevant Holdings. Over het nog niet voldane deel van de koopsom vergoedt Relevant Holdings rente aan de boedel.

Investeringen
Voorafgaand aan de formele overname heeft Relevant Holdings reeds aanzienlijke bedragen geïnvesteerd in de retailformules. Hiermee zijn de activiteiten geïntegreerd in de centrale service-organisatie, en is er nieuw werkkapitaal in de onderneming gebracht. Met deze kapitaalinjectie is onder meer een groot deel van de nog niet betaalde voorraad en winkelinventaris van de gefailleerde Bas Group betaald. Tevens heeft Relevant Holdings de afgelopen maanden zorg gedragen voor de betaling van winkelhuren en salarissen van de medewerkers.

Leveranciers
Voor de continuïteit van een doorgestarte onderneming is het cruciaal dat snel nieuwe contracten met de toeleveranciers worden gesloten. Hieraan is de afgelopen weken dan ook hard gewerkt. Wij zijn verheugd te kunnen melden dat met de belangrijkste leveranciers goede nieuwe afspraken zijn gemaakt. Hierbij is met name van belang dat iCentre business partner Apple het vertrouwen heeft uitgesproken in onze plannen. Met Apple zijn onder meer een Apple Premium Reseller en een Repair & Service contract gesloten. Relevant Holdings is reeds via Phone House Netherlands in het bezit van een Apple iPhone overeenkomst.

Bevoorrading
Als gevolg van het faillissement van BAS Group konden iCentre en Dixons gedurende korte tijd niet alle producten leveren. Gelukkig hebben wij onze klanten toch vaak kunnen bedienen vanuit de bestaande voorraad – tegen zeer aantrekkelijke condities. Wij zien nu gelukkig dat de bevoorrading weer goed op gang begint te komen en verwachten binnen korte tijd weer volledig up and running te zijn zodat wij onze klanten weer het volledige assortiment kunnen bieden.